head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

16 มิ.ย. 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมค่ายกวดวิชา แนะแนวการศึกษาต่อฯ


พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมค่ายกวดวิชา และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษและคณะวิทยากรทางด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค จัดโครงการค่ายกวดวิชา “พี่ทหารสานฝันเยาวชนชายแดนก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2/2560” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในพื้นที่ชายแดนจำนวน 300 คน เพื่อเข้าค่ายเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในกิจกรรมมีนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ จำนวน 9 คน และมีคณะครูกลุ่มงานแนะแนวเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลนักเรียน เพื่อเป็นการยืนยันและชื่นชมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของครูและนักเรียน พลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *