head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

21 ก.ย. 2559

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย(ทั่วประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย(ทั่วประเทศ) เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559

ตัวแทนโรงเรียนอำนาจเจริญ นางสาวณัฐนรี ชมพูพื้น นางสาวมาริสา และนางสาวพิชามณี นักเรียนระดับชั้น ...

16 ก.ย. 2559

แผนผังอาคารเรียน และผังห้องสอบ สอบครูผู้ช่วย สถานที่โรงเรียนอำนาจเจริญ

แผนผังอาคารเรียน และผังห้องสอบ สอบครูผู้ช่วย สถานที่โรงเรียนอำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร สิ่งก่อสร้าง  และพื้นที่บริเวณโรงเร...
รางวัลชนะเลิศ งาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNATCHAROEN CHAMPIONCHIP 2017

รางวัลชนะเลิศ งาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNATCHAROEN CHAMPIONCHIP 2017

วันที่ 16 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ชมรม "To be number one"   เข้าร่...

15 ก.ย. 2559

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ  เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสื่อสำหรับวิชาสสาร (60.10.47.06),ชุดสื่อสำหรับวิช...

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด (Gallery)

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (319) กลุ่มวิชาการ (138) กลุ่มไอซีที (57) กลุ่มกิจการนักเรียน (43) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (34) กลุ่มงานธุรการ (26) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (10) ข่าวทั่วไป (10) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) งานทะเบียนนักเรียน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *