HOT NEWS


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

( คลิกดูเพิ่มเติม )

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561


ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

( คลิกดูเพิ่มเติม )

ขออภัยด้วยนะครับ
ปรับใหม่แล้วนะครับ มี สำรอง MEP แล้วครับผม

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
………………………………………………

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
เรื่อง  การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ  ประจำปีการศึกษา  2561
------------------------------------------------
                          ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ  มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศการรับสมัครผู้จำหน่าย
อาหารภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอำนาจเจริญ และนักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนอำนาจเจริญว่าด้วย การจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ  ปี .2561 โรงเรียนจึงได้มีการกำหนด วันที่รับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภท และจำนวนผู้จำหน่ายอาหารและการคัดเลือกดังต่อไปนี้Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top