HOT NEWS


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ลิ้งค์มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำปี 2565

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
การแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำปี 2565
1.ชนะเลิศวิ่ง 1,500,800,400 และ 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง
-ด.ญ.กนกพร มั่นคง ม.2/15 ,ด.ช.อภิวัฒน์ บุตรสาร ม.1/4
2.รองชนะเลิศวิ่งผลัด วิ่ง 4×400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ด.ช.อภิวัฒน์ บุตรสาร , ด.ช.ฐิติ จันทร์แดง,ด.ช.ณัฐพล อดุล
3.รองชนะเลิศอับดับ 1 วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรักษ์ ฆารศรี,นายพงษ์ตระกูล ขัดสาย,นายณัฐพล สันตวงศ์,นายกิตติภัทร ระม้อม,นายสันต์ทัศ บุตรมาศ
4.ชนะเลิศอันดับวิ่ง 4×400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงษ์ตระกูล ขัดสาย,นายกฤษกร บรรลุ,นายภาณุพงษ์ แก่เขียว,นายกิตติภัทร ระม้อม,นายกฤตัช ธานี
5.ชนะเลิศวิ่ง 1,500,800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
-นายกฤษกร บรรลุ ม.3/14 ,นายภาณุพงษ์ แก่เขียว ม.4/14
6.ชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอายุ 12 ปี และ16 ปี ชาย
-ด.ชภธน ศรีประสงค์ ม.1/3 , นายบวรรัช ศรีสุข ม.3/5
7.รองชนะเลิสอันดับ 1 ทุ่มน้ำหนัก 16 ปี ชาย
นายเอกวิทย์ พลแสง ม.3/14
8.รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภัชญา เอียดผักแว่น,นางสาวพิชชาภา หมั่นสาร,นางสาวปฏิมา พูลผล,นางสาวณัฐณิชา หล้าสรวย,นางสาวอภิชญา ดวงโสภา,นางสาวกุลสตรี ธิปาแก้ว
9.ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง 1,500,800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
- นางสาวอภิชญา ดวงโสภา ม.3/5,นางสาวกุลสตรี ธิปาแก้ว ม.3/2
- นางสาวสุปรียา ศรีสันต์ ม.4/14,นางสาวศุภานนท์ เอียดผักแว่น ม.3/1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกมลชนก บุญชุม
การแข่งขันเปตอง งานกาชาด ประจำปี 2565
- ประเภทชายคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1000 บาทพร้อมถ้วย
การแข่งขันเปตอง บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสรรค์
-นายภานุพงศ์ แก่เขียว ม.4/14
ครูผู้ฝึกสอน นายส่งเสริม มณีใสย

การแข่งขันจักรยาน ประเภททามไทรทีม ดาวฮิล และครอสคันทรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสรรค์
-นายรพีภัทร ธุมาสิงห์ ม.3/3
ครูผู้ฝึกสอน นายกมลวิช นนทสินรฐา

https://web.facebook.com/AncsCHOOL/posts/5528337317276298?_rdc=1&_rdrประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 19 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายสุกิจ จันทบาล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ครูใหม่ เพื่อให้ครู(Model Teacher) ได้วางแผนออกแบบการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ติดตามเพิ่มเติม << click>>

ห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์เข้าค่ายและศึกษาดูงานศาล กทม

 


ห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์เข้าค่ายและศึกษาดูงานศาล กทม

ติดตามเพิมเติม <<click>>
ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี

 


วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญมอบหมายให้บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมงานพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมพยานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามเพิ่มเติม << click >>


ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ

 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ท่าน พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนใช้เล่นกีฬาและกระกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและยาเสพติด
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรวัดความรู้ทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565นักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
✅วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
✅สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางลิ้งค์นี้
👉 ระดับชั้น ม.6 : https://drive.google.com/.../1trkq5Pch4f9m.../view...กิจกรรมเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

 


วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ถานอาคาร 8 โรงเรียนอำนาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนและญี่ปุ่น มีการแสดงออกทางด้านการใช้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น และตระหนักถึงความจำเป็นของการเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น และมีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ยินดีต้อนรับ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ (คนใหม่)

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอำนาจเจริญ 
ยินดีต้อนรับนายสุกิจ   จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ (คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง

10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 


ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ
แจ้งกำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ

 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ประธานในพิธี ท่านรองทวี ชัยปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้
1. จัดอบรมนักเรียนตามหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
2. เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร
นครพนม และอำนาจเจริญ ที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาความ
รู้ความสามารถให้เต็มศักยภาพทางปัญญาของตนเอง
3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะครูชีววิทยาให้มีศักยภาพและมีความพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนชีววิทยาเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
โดยการจัดโครงการฯ ในปีนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 35 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 654,000 บาท
กำหนดจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ

แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวพิชญ์สินี แผนสุพัฒน์

แนะนำบุคลากรใหม่ 


นางสาวพิชญ์สินี แผนสุพัฒน์

การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สาขา การบัญชี

ประวัติการทำงาน - เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัท ศิริอริย จำกัด 

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  หน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
 


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ

🥇ชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
>>>ทีม Nemofish<<<
เด็กชายธรรมปพน สุพลจิตต์
เด็กชายธีร์กวิน แสนมี
เด็กชายอชิรวิชญ์ ดอกบัว
เด็กชายอนุวงศ์ บุญมี
เด็กชายอรรถวิทย์ เกศหอม
เด็กชายฐานปกรณ์ พยัคฆทา
นายวิสิฐศักดิ์ ศรีโคตร
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
>>>ทีม Mathematics3<<<
เด็กชายชัชพิมุข แสงธิ
เด็กชายดนัยเทพ รัตนศรี
เด็กชายพัสกร กาลพันธา
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญสาหัส
เด็กชายภูริณัฐ เกตุกุล
เด็กชายภูวเนตร มิ่งไชย
นายพีรภาส เรืองผึ้ง
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
>>>ทีม Bwa<<<
เด็กชายฐาปกร พิมพะไชบ
เด็กชายปัณณสิทธิ์ บุญมาวงศ์
เด็กชายเพชรดนัย สุระเกษ
เด็กชายภคนนท์ จิตรมาศ
เด็กชายภูพิรัฐ จันทร์สุข
เด็กชายภูรินทร์ พาป้อ
เด็กชายสิรภพ กันทรกิจโกศล
ในการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น
=====================
#ANC ROV E-SPORTS12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

 

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.อัจราพร วรรณโพธิ์ และ นายพงศธร ขันติกิจ
เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
รางวัล 🏆ชนะเลิศ🏆 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

 


🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉
นางสาวพีรกานต์ อยู่สุข ม.5/13
นางสาวชนัดดา กาฬจันทร์ ม.5/13
นายวิริยะ คำสุข ม.6/13
ตัวแทนนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนิติ-รัฐศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล 🏆ชนะเลิศ🏆 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2565นายนิยม รักพรม รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ
นายนิยม  รักพรม
รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดกิจกรรมการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานสภานักเรียน โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน การประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ การคาดคะเน และการคำนวณผ่านการเล่นเกม เป็นทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็นประกอบอาชีพเกมเมอร์ต่อไป ในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top