ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

3 ต.ค. 2560

เผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ต.ค. 2560

30 ก.ย. 2560

 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ 1.รายชื่อนักเรียนที่เข้า...

29 ก.ย. 2560

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย ๑

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย ๑

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ  เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  สำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  สาขาชีววิทยา ค่าย ๑ ...

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (420) กลุ่มวิชาการ (156) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *