ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

19 พ.ย. 2559

ประกาศผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12

ประกาศผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12

ประกาศผลสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  โรงเรียนอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12 คล...

11 พ.ย. 2559

รายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญครั้งที่ 12

รายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญครั้งที่ 12

รายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์อำนาจเจริญครั้งที่ 12 ตรวจสอบรายชื่อนักเรี...

19 ต.ค. 2559

โครงการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ร.ร.อำนาจเจริญ  ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งแก้ไขวันที่สอบในประกาศสอบแข่งขันวิทย์ จาก 9 พ.ย. เป็นวันที่ 12 พ.ย. 59 -------------...

10 ต.ค. 2559

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  https://goo.gl/MCfxTs ...

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด (Gallery)

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (319) กลุ่มวิชาการ (140) กลุ่มไอซีที (57) กลุ่มกิจการนักเรียน (43) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (38) กลุ่มงานธุรการ (26) กลุ่มงานพัสดุ (25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (10) ข่าวทั่วไป (10) ประวัติโรงเรียน (9) ฝ่ายแนะแนว (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (5) แนะนำผู้บริหาร (5) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กิจกรรมรักษาดินแดน (2) งานทะเบียนนักเรียน (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *