HOT NEWS


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ม.3 เดิม) ปี 2566 ครั้งที่ 2

 

  

                📣            ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ    ครั้งที่ 2
                    ✅             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566
                ✅            ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม. 1/2566

 

                📣            ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ    
                    ✅             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
                 ✅            ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ม.3 เดิม) ปี 2566 ครั้งที่ 1

  

                📣            ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ    ครั้งที่ 1
                    ✅             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566
                ✅            ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ดาวโหลดบัตรเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566

ดาวโหลดบัตรเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม. 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ลิ้งค์มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำปี 2565

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
การแข่งขันกรีฑา ระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำปี 2565
1.ชนะเลิศวิ่ง 1,500,800,400 และ 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย-หญิง
-ด.ญ.กนกพร มั่นคง ม.2/15 ,ด.ช.อภิวัฒน์ บุตรสาร ม.1/4
2.รองชนะเลิศวิ่งผลัด วิ่ง 4×400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ด.ช.อภิวัฒน์ บุตรสาร , ด.ช.ฐิติ จันทร์แดง,ด.ช.ณัฐพล อดุล
3.รองชนะเลิศอับดับ 1 วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายอภิรักษ์ ฆารศรี,นายพงษ์ตระกูล ขัดสาย,นายณัฐพล สันตวงศ์,นายกิตติภัทร ระม้อม,นายสันต์ทัศ บุตรมาศ
4.ชนะเลิศอันดับวิ่ง 4×400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
นายพงษ์ตระกูล ขัดสาย,นายกฤษกร บรรลุ,นายภาณุพงษ์ แก่เขียว,นายกิตติภัทร ระม้อม,นายกฤตัช ธานี
5.ชนะเลิศวิ่ง 1,500,800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
-นายกฤษกร บรรลุ ม.3/14 ,นายภาณุพงษ์ แก่เขียว ม.4/14
6.ชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอายุ 12 ปี และ16 ปี ชาย
-ด.ชภธน ศรีประสงค์ ม.1/3 , นายบวรรัช ศรีสุข ม.3/5
7.รองชนะเลิสอันดับ 1 ทุ่มน้ำหนัก 16 ปี ชาย
นายเอกวิทย์ พลแสง ม.3/14
8.รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4×100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง
นางสาวศุภัชญา เอียดผักแว่น,นางสาวพิชชาภา หมั่นสาร,นางสาวปฏิมา พูลผล,นางสาวณัฐณิชา หล้าสรวย,นางสาวอภิชญา ดวงโสภา,นางสาวกุลสตรี ธิปาแก้ว
9.ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง 1,500,800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
- นางสาวอภิชญา ดวงโสภา ม.3/5,นางสาวกุลสตรี ธิปาแก้ว ม.3/2
- นางสาวสุปรียา ศรีสันต์ ม.4/14,นางสาวศุภานนท์ เอียดผักแว่น ม.3/1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกมลชนก บุญชุม
การแข่งขันเปตอง งานกาชาด ประจำปี 2565
- ประเภทชายคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1000 บาทพร้อมถ้วย
การแข่งขันเปตอง บุคคลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสรรค์
-นายภานุพงศ์ แก่เขียว ม.4/14
ครูผู้ฝึกสอน นายส่งเสริม มณีใสย

การแข่งขันจักรยาน ประเภททามไทรทีม ดาวฮิล และครอสคันทรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาค 3 ไปแข่งขันที่จังหวัดนครสรรค์
-นายรพีภัทร ธุมาสิงห์ ม.3/3
ครูผู้ฝึกสอน นายกมลวิช นนทสินรฐา

https://web.facebook.com/AncsCHOOL/posts/5528337317276298?_rdc=1&_rdrประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 19 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายสุกิจ จันทบาล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้ครูใหม่ เพื่อให้ครู(Model Teacher) ได้วางแผนออกแบบการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ติดตามเพิ่มเติม << click>>

ห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์เข้าค่ายและศึกษาดูงานศาล กทม

 


ห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์เข้าค่ายและศึกษาดูงานศาล กทม

ติดตามเพิมเติม <<click>>
ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี

 


วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญมอบหมายให้บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมงานพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมพยานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


ติดตามเพิ่มเติม << click >>


ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ

 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ท่าน พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับนักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนใช้เล่นกีฬาและกระกอบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและยาเสพติด
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรวัดความรู้ทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565นักเรียนที่เข้าสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
✅วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
✅สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางลิ้งค์นี้
👉 ระดับชั้น ม.6 : https://drive.google.com/.../1trkq5Pch4f9m.../view...Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top