HOT NEWS


วารสารวิชาการ PLC

วารสารวิชาการ PLC ม.1 กลุ่ม A   ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.1 กลุ่ม B   ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.2 กลุ่ม A   ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.2 กลุ่ม B ดาวน์โหลดเอกสาร   วารสารวิชาการ PLC ม.3 กลุ่ม A  ดาวน์โหลดเอกสารวารสารวิชาการ PLC ม.3 กลุ่ม B  ดาวน์โหลดเอกสารวารสารวิชาการ PLC ม.4 กลุ่ม A ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.4 กลุ่ม B  ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.5 กลุ่ม A  ดาวน์โหลดเอกสารวารสารวิชาการ PLC ม.5 กลุ่ม B  ดาวน์โหลดเอกสารวารสารวิชาการ PLC ม.6 กลุ่ม A  ดาวน์โหลดเอกสาร


วารสารวิชาการ PLC ม.6 กลุ่ม B  ดาวน์โหลดเอกสาร


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปี 2565 (นักเรียนทั่วไป)

  

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา  2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป

    ให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว          ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบมอบตัว  ผ่านระบบเว็บไซต์   http://regis.anc.ac.th แล้วพิมพ์ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนเหมือนตัวจริงขนาด  1.5  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นำมาในวันมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โดมเฉลิม   พระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ดังนี้

1. นักเรียนกลุ่มที่ 1-9 ให้ไปมอบตัว เวลา 08.00 น. 

2. นักเรียนกลุ่มที่ 10-18 ให้ไปมอบตัว เวลา 10.00 น. 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปี 2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป

 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา  2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป

    ให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว          ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบมอบตัว  ผ่านระบบเว็บไซต์   http://regis.anc.ac.th แล้วพิมพ์ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนเหมือนตัวจริงขนาด  1.5  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นำมาในวันมอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โดมเฉลิม   พระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ดังนี้

1. นักเรียนกลุ่มที่ 1-11 ให้ไปมอบตัว เวลา 08.00 น. 

2. นักเรียนกลุ่มที่ 12-22 ให้ไปมอบตัว เวลา 10.00 น. 

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นิเทศติดตามนักเรียนฝึกประสบการณ์

 งานแนะแนวนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ปีการศึกษา 2564    ในวันที่ 24 มีนาคม 2665 ได้รับการชื่นชมในความใส่ใจ ตั้งใจในการฝึกประสบการณ์จากท่านปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ # ปรบมือค่ะ#มีเครือข่ายการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพอีกหนึ่งแห่งแล้ว💕💕💕


ร่วมส่งกำลังใจให้ (ฟ้าใส)อัจฉราพรวรรณโพธิ์ นักกีฬาเทนนิส ทีมชาติไทยอำนาจเจริญ

 ร่วมส่งกำลังใจให้ (ฟ้าใส)อัจฉราพรวรรณโพธิ์ นักกีฬาเทนนิส ทีมชาติไทยอำนาจเจริญ เก็บตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขัน รายการเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี junior team competitions. Junior Davis cup and Junior Billie Jean king cup by PNB Paribas กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย จะเดินทางในวันที่ 2 เมย.65 และลงแข่งขันวันที่ 4-9 เมย.65

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปี 2565

#ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ #ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ 

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top