HOT NEWS


รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรเงินรางวัล 1,000 บาท การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์


 

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563


 

ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรมครูแนะแนวในจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด สพม.อบอจ


งานแนะแนวโรงเรียนอำนาจเจริญในฐานะเลขาศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมครูแนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญสังกัด สพม.อบอจ ระบบ online ในวันที่ 13  กันยายน 2564 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเองวางแผนการศึกษาต่อและการมีงานทำด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัยจิตวิทยาคน 6 สี (HABITSCAN)เพื่อนำไปพัฒนาให้นักเรียนค้นพบตัวเองและให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

           วิดิโอแนะนำแนวคิดด้านการรู้จักนักเรียน
ด้วยนิสัยจิตวิทยา คน 6 สี (HABITSCAN)

 

Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top