head

HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

SLide Show

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มงานธุรการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มงานวิชาการ

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้างภายใน

ดูทั้งหมด »

5 มี.ค. 2558

ประกาศผลการเรียนและรับใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศผลการเรียนและรับใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญรับฟังประกาศผลการเรียน และรับใบแจ้งผลการเรียนภายในวันเวลาท...
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ ……………………………………………… เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั...

4 มี.ค. 2558

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน ร.ร.อำนาจเจริญ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน ร.ร.อำนาจเจริญ

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญทุกๆคนเข้าประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอน   ประจำปีก...

27 ก.พ. 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ (ม.1,4) ปี 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ (ม.1,4) ปี 2558

  ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ ……………………………………………… เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึ...

Like FanPage

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ข่าวการศึกษา


ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (148) กลุ่มวิชาการ (54) แนะนำบุคลากร (43) กลุ่มไอซีที (29) กลุ่มกิจการนักเรียน (23) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (22) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (12) ผู้บริหารโรงเรียน (11) กลุ่มงานธุรการ (10) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (10) กลุ่มงานพัสดุ (9) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (9) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (6) ดีเด่น (6) เผยแพร่ผลงาน (6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (5) ประวัติโรงเรียน (5) ข่าวทั่วไป (4) บริหารบุคคลและงบประมาณ (4) ฝ่ายแนะแนว (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (2) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (2) แบบประเมิน (2) กิจกรรมรักษาดินแดน (1) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (1) งานทะเบียนนักเรียน (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (1) ลูกเสือ (1) ศิษย์เก่า (1)

สมัครรับข่าวทางโรงเรียน

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *