HOT NEWS


การอบรมการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2563


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนกาสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 - 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ


เปิดรับสมัครเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนเดิมโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง


 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคร้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสุรนารี
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top