HOT NEWS


การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ               
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.00-14.30 น. ซึ่งสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 

<<ดูเอกสารเพิ่มเติม >>

โรงเรียนอำนาจเริญ ขอแสดงความยินดี กับ นายนวพล สระทองล้อม

 โรงเรียนอำนาจเริญ ขอแสดงความยินดี กับ นายนวพล สระทองล้อม ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

 
นางสาวบุษบา แสงจันทร์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15


 นางสาวบุษบา แสงจันทร์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 256  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

งานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางงานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสอง ในการประกวดนางสาวอำนาจเจริญป งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับพี่เอ้ นางสาวกวิสรา พลหาญ

ขอแสดงความยินดีกับพี่เอ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


<<  อ่านเพิ่มเติม >>


ขอแสดงความยินดีกับพี่สเก็ต นายศุภโชค สาระพิชญ์

 ขอแสดงความยินดีกับพี่สเก็ต

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สาขาวิชา กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566


 งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางงานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสอง ในพิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 และเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ 30 ปี จังหวัดอำนาจเจริญ


<<  อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอำนาจเจริญ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ ฟ้าเหลือง เกมส์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล กรีฑา วิ่งผลัด และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งการจัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึกทักษะการงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


 ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอำนาจเจริญ
<< อ่านเพิ่มเติม >>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2566


<< อ่านเพิ่มเติม >>การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

 


🥇 รางวัลชนะเลิศ 🥇 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 🏆
ในวันนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงกฎหมายในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยในช่วงวันรพี โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 90 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ทีมตัวแทนจากโรงเรียนอำนาจเจริญได้รับรางวัล ‘’ รางวัลชนะเลิศ‘’ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเงินรางวัล 10,000 บาท 🥇🏆

<<เพิ่มเติม >>

💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน⏳
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย💕
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย💖
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง💟
----------------------------------------------------------------
💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
💟นายทวี ชัยปัญญา
💟นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
💟นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
💟นางบังอร บัวศรี
💟นายกมลวิช นนทสินรฐา
💟นายวิชัย ทาจันทร์

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

----------------------------------------------------------------

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร บุคลากรครู และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารเกียรติสุรนนท์
💗โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

 

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR💗

----------------------------------------------------------------
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 300 คน ณ หอประชุมศรีอำนาจ เวลา 13.00 -16.00 น.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี


⚖การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันพุธ ที่16 สิงหาคม 2566 โดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยตัวแทนนักเรียนเรียน
✅นางสาวชนัดดา กาฬจันทร์ ม. 6/13
✅นางสาวพีรกานต์ อยู่สุข ม. 6/13
จากจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน 27 ทีมที่ผ่านรอบแรกเข้ามาแข่งขันคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ 3 ทีม ในวันที่ 2กันยายน 2566
ครูผู้ควบคุมทีม ครูศุลีมาศ อุปริวงศ์ และครูธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
📣รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จ.อุบลราชธานี
รางวัลชมเชย โรงเรียนลำลายมาศ จ.บุรีรัมย์

<<อ่านเพิ่มเติม>> 

โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8

 

🎉โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8 (ระดับมัธยมศึกษาปลาย) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนอำนาจเจริญขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 8 โดยได้รับรางวัล ดังนี้
🎖รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมอำนาจเจริญ ทีม B
นายพีรพัฒน์ จารุไชย
นางสาวชุติกาญจน์ อินทรอร่าม ม.5/13
🎖รางวัลชมเชย อำนาจเจริญ ทีม A
นางสาวเนตรอัปสร เข็มสุข
นางสาวไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์ ม.6/13

การแข่งขัน Cover dance anc 2023 รอบชิงชนะเลิศ

 

📣ANC RANDOM DANCE!!
พร้อมสร้างความสนุกให้กับพี่น้องชาวฟ้าเหลือง
การแข่งขัน Cover dance anc 2023 รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ เวลา (15.10-16.00 น.)
และขึ้นโชว์พิเศษ จากทีม Mixer family
ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้
1 ทีม SEPHERA
2 ทีม AWAYJEANS
3 ทีม มักอ้ายผิดไผบ่
4 ทีม DIORA
📌ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ
•Random dance !!

📣การแข่งขัน Cover dance anc 2023 รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 และพร้อมประกาศผลชนะเลิศ
ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม Awayjeans
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Sephera
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม มักอ้ายผิดไผบ่
รางวัลชมเชย ทีม Diosa
•พร้อมจัดกิจกรรม Random dance ให้ความสนุก และความสุขกับพี่น้องชาวฟ้าเหลือง ความภาคภูมิใจ ที่มีกิจกรรมดีๆ ในการร่วมสร้างความสนุกกับพี่น้องชาวฟ้าเหลือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน ดังนี้

การแข่งขันศรีเมืองครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและ ซูโดกุ 2023 ณ รร.ศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
-การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และเหรียญเงิน
น.ส.อมรันต์ โมริพันธ์
น.ส.ปริยาภัทร์ ขันธุปัทธ์
ด.ช.ชยุต พลายโถ
ด.ญ.พัทธนันท์ พุทธขันธ์
-การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ระดับม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
น.ส.ลลิลทิพย์ โสพลสุข
น.ส.สุดารันต์ ศาสตราชัย
ครูผู้ควบคุม
น.ส.กมลวรรณ ผลสิน
นางจันทิมา สุขสำราญ
- การแข่งขัน CYDOT Speech Against Drug พูดอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ปีที่ 3
น.ส.ภัทราพร สมบัติกำไร
ครูผู้ควบคุม น.ส.จันทร์จิรา ต้นโพธิ์

<< เพิ่มเติม>>


Older Posts

กิจกรรมล่าสุดในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top