HOT NEWS


การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โรงเรียนอำนาจเจริญขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวจิราพัชร โมลา ม.5/2✅
ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
หอประชุมพญานาคนครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 4 มิถุนายน 2567
โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักด์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้"มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ปีการศึกษา 2566

 นายอดิศักดิ์ น้อนสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีนายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพร้อมด้วย นางระเบียบ ประทุมวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ  นางทัศนีย์ ภาแก้ว ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ให้การต้อนรับ


นางสาวกานต์ธิดา อาษาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13)


นางสาวไอศิกา เถาว์โมลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 
นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13)


นางสาววริศรา วรรณโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14)


  นางสาวบุษบา แสงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15)

การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ               
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้จัดโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตตร์ อำนาจเจริญ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.00-14.30 น. ซึ่งสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 

<<ดูเอกสารเพิ่มเติม >>

โรงเรียนอำนาจเริญ ขอแสดงความยินดี กับ นายนวพล สระทองล้อม

 โรงเรียนอำนาจเริญ ขอแสดงความยินดี กับ นายนวพล สระทองล้อม ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

 
นางสาวบุษบา แสงจันทร์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15


 นางสาวบุษบา แสงจันทร์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 256  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

งานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางงานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสอง ในการประกวดนางสาวอำนาจเจริญป งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับพี่เอ้ นางสาวกวิสรา พลหาญ

ขอแสดงความยินดีกับพี่เอ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


<<  อ่านเพิ่มเติม >>


ขอแสดงความยินดีกับพี่สเก็ต นายศุภโชค สาระพิชญ์

 ขอแสดงความยินดีกับพี่สเก็ต

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สาขาวิชา กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566


 งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลางงานกาชาดอำนาจเจริญ คณะวงโปงลางมูนมังมิ่งมงคลโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสอง ในพิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 และเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดครบรอบ 30 ปี จังหวัดอำนาจเจริญ


<<  อ่านเพิ่มเติม >>
ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอำนาจเจริญ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ ฟ้าเหลือง เกมส์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล กรีฑา วิ่งผลัด และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งการจัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนฝึกทักษะการงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


 ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอำนาจเจริญ
<< อ่านเพิ่มเติม >>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2566


<< อ่านเพิ่มเติม >>การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

 


🥇 รางวัลชนะเลิศ 🥇 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 🏆
ในวันนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงกฎหมายในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยในช่วงวันรพี โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 90 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ทีมตัวแทนจากโรงเรียนอำนาจเจริญได้รับรางวัล ‘’ รางวัลชนะเลิศ‘’ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเงินรางวัล 10,000 บาท 🥇🏆

<<เพิ่มเติม >>

💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน⏳
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย💕
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย💖
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง💟
----------------------------------------------------------------
💙💛ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
💟นายทวี ชัยปัญญา
💟นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
💟นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
💟นางบังอร บัวศรี
💟นายกมลวิช นนทสินรฐา
💟นายวิชัย ทาจันทร์

Older Posts

กิจกรรมล่าสุดในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top