HOT NEWS


ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ เลื่อนการเปิดภาคเรียนจาก 1 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 14 1มิ.ย. 64

ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ
เลื่อนการเปิดภาคเรียนจาก 1 มิ.ย. 64
เป็นวันที่ 14 1มิ.ย. 64 (On-Site)

โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการเคียนการสอน On-Demand และ on Line ตามที่ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนกำหนด
ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564
ดังนี้ 
 1. เรียน Online ที่บ้าน
2. ศึกษาหัวข้อ การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ศึกษาหัวข้อ วิธีการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างอบอุ่น
4. ศึกษาหัวข้อ การทำงานบ้านหรืองานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบที่บ้าน 


ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


 


ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดการเข้ากลุ่มไลน์ของนักเรียน ชั้น ม.1 ตามเอกสารที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1JDG1QeJg7fO_J4TR2HNpfjuk3c-BDJ5z/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


 ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดการเข้ากลุ่มไลน์ของนักเรียน
ชั้น ม.4 ตามเอกสารที่แนบ


Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top