HOT NEWS


การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2017 ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชขอแสดงความยินดีกับศิษย์รั้วฟ้าเหลือง
นายนนท์ปวิธ บัวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 การสอบ MATH CONTEST 2017 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอันดับที่ 8 การสอบ MATH CONTEST 2017 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการรายการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ MATH CONTEST 2017 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------
มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
---------------------------------------
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th , gg.gg/medanc
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top