head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

23 ก.พ. 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน:การเลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.อำนาจเจริญ

image
นายอัศวกรณ์ โสภาวรรณ
ประธานนักเรียน ปี 2558

 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดย สภานักเรียน’58

มีสิทธิ์ต้องใช้ ร่วมใจเลือกตั้ง ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งผู้แทน

image

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.อำนาจเจริญ มาดูซิว่ามีเบอร์ไหนกันบ้าง…

เบอร์ 1

เบอร์ 2

เบอร์  3

เบอร์ 4

เบอร์ 5

image image

image

image

image

พรรคเชิดชู
พลัง อ.จ

พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก อจ.

รักษ์บ้านเกิด
รัก อ.จ

พรรคเพื่อไทย ใส่ใจ อ.จ

พรรค
การเรียน

 

 

     

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ขอแสดงความยินดีกับพรรคการเรียน นายอัศวกรณ์ โสภาวรรณ ด้วยคะแนน 1030 คะแนน

image

image

image

image

image

image

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *