head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

7 พ.ย. 2557

เชิญชวนพี่น้องชาวอำนาจและบุคคลทั่วไป กด LIKE=>MWT04 : โครงงานเก้าอี้เลกเชอร์แบบใหม่

image

MWT04 : โครงงานเก้าอี้เลกเชอร์แบบใหม่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญเพิ่มความเท่าเทียมให้กับผู้ใช้เก้าอี้เลกเชอร์ระหว่างคนถนัดขวาและถนัดซ้าย “เก้าอี้เลกเชอร์แนวใหม่” ช่วยเหลือทุกคนให้ใช้ได้ไม่ว่าจะถนัดเขียนด้วยมือข้างไหนก็ตาม
image
กติกาง่ายๆ
1. เพียงกด Like! Facebok Fanpage หรือ กด Follow Instagram @MoveWorldTogether
2. กด Like & Share รูปทีมที่คุณชื่นชอบ (Likeกี่ทีมก็ได้นะ)
3. ทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด 1 ทีมรับแฟลชไดรฟ์คริสตัลสุดหรู และของรางวัลอีกมากมาย
4. สุ่มผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมโหวต (จากทีมที่ชนะ) จำนวน 3 ท่าน เพื่อรับแฟลชไดรฟ์ลายธรรมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล
 
โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาสำนึกความเป็นพลเมืองต่อสังคม การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ
1. จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
2. วัดแววอัจฉริยภาพ ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
3. เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
4. ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ
5. ได้สิทธิ์เข้าอบรมต่อยอดค่ายสู่ค่ายหลักสูตรที่ 2 และ 3
6. โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนสามารถจดอนุสิทธิบัตรได้
7. ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
8. เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำShare This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *