HOT NEWS


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่น RoV โรงเรียนอำนาจเจริญ

🥇ชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
>>>ทีม Nemofish<<<
เด็กชายธรรมปพน สุพลจิตต์
เด็กชายธีร์กวิน แสนมี
เด็กชายอชิรวิชญ์ ดอกบัว
เด็กชายอนุวงศ์ บุญมี
เด็กชายอรรถวิทย์ เกศหอม
เด็กชายฐานปกรณ์ พยัคฆทา
นายวิสิฐศักดิ์ ศรีโคตร
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
>>>ทีม Mathematics3<<<
เด็กชายชัชพิมุข แสงธิ
เด็กชายดนัยเทพ รัตนศรี
เด็กชายพัสกร กาลพันธา
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญสาหัส
เด็กชายภูริณัฐ เกตุกุล
เด็กชายภูวเนตร มิ่งไชย
นายพีรภาส เรืองผึ้ง
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
>>>ทีม Bwa<<<
เด็กชายฐาปกร พิมพะไชบ
เด็กชายปัณณสิทธิ์ บุญมาวงศ์
เด็กชายเพชรดนัย สุระเกษ
เด็กชายภคนนท์ จิตรมาศ
เด็กชายภูพิรัฐ จันทร์สุข
เด็กชายภูรินทร์ พาป้อ
เด็กชายสิรภพ กันทรกิจโกศล
ในการแข่งขัน ANC ROV E-SPORTS ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.ต้น
=====================
#ANC ROV E-SPORTSNewer Posts Older Posts

กิจกรรมล่าสุดในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top