HOT NEWS


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปี 2565 (นักเรียนทั่วไป)

  

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา  2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป

    ให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว          ให้นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบมอบตัว  ผ่านระบบเว็บไซต์   http://regis.anc.ac.th แล้วพิมพ์ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนเหมือนตัวจริงขนาด  1.5  นิ้ว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นำมาในวันมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โดมเฉลิม   พระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ ดังนี้

1. นักเรียนกลุ่มที่ 1-9 ให้ไปมอบตัว เวลา 08.00 น. 

2. นักเรียนกลุ่มที่ 10-18 ให้ไปมอบตัว เวลา 10.00 น. 
แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top