HOT NEWS


TO BE NUMBER ONE IDOL 2021

 

จังหวัดอำนาจเจริญจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณเวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมชมและร่วมเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานนักเรียนในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 เก่งและดี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 15 -19 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ได้แสดงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง ประกอบด้วยการเต้น และการร้องเพลง มีเวทีให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อันจะทำให้เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด โดยเยาวชนตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญชนะการประกวดระดับประเทศในปี 2555 คือนายศิริพงษ์ สำโรงแสง(น้องเปรียว) และในปี 2557 ชนะเลิศการประกวดระดับภาค คือนายสุรสิทธิ์ ธีรศิลป์ (น้องแพ็กกี้) ซึ่งได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าประกวดในระดับประเทศ และได้เข้ารอบ 27 คนสุดท้ายในเวทีการประกวดระดับประเทศ

การประกวดในวันนี้ มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สมัครเข้าประกวด เป็นชาย 32 คน เป็นหญิง 47 คน รวม 79 คน และคัดเลือกเข้ารอบภาคค่ำ จำนวน 35 คน แสดงความสามารถต่อหน้าคณะกรรมการชุดใหญ่และกองเชียร์และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด จำนวน 10 คน แบ่งเป็น ชาย 4 คน หญิง 6 คน คือ ชายนายธนวิชญ์ ส่องแสง โรงเรียนอำนาจเจริญนายภวณัช พรมรักษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ นายศรายุทธ จอมแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ นายพิชัยยุทธ คุณธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ นางสาวศรินนา หวังผล โรงเรียนอำนาจเจริญ นางสาวทิพย์สุดามันเมือง โรงเรียนพนาศึกษา นางสาวพลอยชมพู สุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา นางสาวพลอยนรินทร์ฐิติวรรณวัฒน์ โรงเรียนพนาศึกษา นางสาวพรพรรษา ธนาคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ นางสาวภนิดา โฉมรักษ์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป


โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top