HOT NEWS


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562

อำเภอเมืองอำนาจเจริญจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562  วันนี้(24 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น.นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับ การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีด้านวัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นับเป็นปีที่ 9 ของการจัดงาน โดยเกิดจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ภายใต้การสนับสนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตามประเพณีฮีตสิบสองและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประกอบด้วย การบายศรีสู่ขวัญข้าว สมโภชกุ้มข้าวใหญ่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร การประกวดทำพานบายศรี หมอลำกลอน หมอพราหมณ์สูตรขวัญ ขับร้องสรภัญญะ และอาหารพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 การสาธิตและการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง นิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอรับบริจาคข้าวเปลือกจากทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้ง 19 ตำบล เพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าวเปลือก รวมทั้งสิ้น 25,467 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเสร็จงานจะได้นำข้าวเปลือกทั้งหมดไปจำหน่าย นำรายได้สมทบกองทุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สมทบชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมตำบลทุกแห่ง และใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้งนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 250,000 บาท และจากกองทุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รวมเป็นเงิน 274,000 บาท

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top