HOT NEWS


เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม เรื่อง กลวิธีการวาดเขียน รายวิชาศิลปะ
ชื่อผลงาน  ชุดกิจกรรม เรื่อง กลวิธีการวาดเขียน รายวิชาศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที่ 2 เรื่อง กลวิธีการวาดเขียนแบบดีดสี  ชื่อเจ้าของผลงาน  นางแพรวระวี  แก้วบริบัตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอำนาจเจริญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top