HOT NEWS


เผยแพร่ผลงานนางสมฤทัย ลาภทวี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอำนาจเจริญ

ชื่อผลงาน  หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาสังคมศึกษา 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พระธรรมค้ำจุนโลก  
เล่มที่ 1 พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ 6) ชื่อเจ้าของผลงาน  นางสมฤทัย  ลาภทวี  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอำนาจเจริญ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top