head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

27 ก.ย. 2560

พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2560


ครอบครัวชาวฟ้า-เหลือง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่โรงเรียนอำนาจเจริญและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมี ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก และกล่าวแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษานี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายนคร อรอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายธนวรรต ปรัสพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายศุภวัฒน์ ชมชิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุพัตรา เผือกสูงเนิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางประมวล อรอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางมยุรี บุญรอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โอกาสนี้คณะผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความรู้สึก ที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอำนาจเจริญ มาเป็นเวลายาวนานพร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีขบวนอัญเชิญพานบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ ชมการแสดงจากอาจารย์และนักเรียน หลังจากนั้น บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ บรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธี ณ โดมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอำนาจเจริญ มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th , gg.gg/medanc 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (487) โสตทัศนศึกษา (164) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (80) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (46) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) youtube (21) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (19) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *