HOT NEWS


เหรียญเงินแข่งขันวิชาการสุขศึกษา ระดับ ม.ต้น


งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
วันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ณ  ตึกสุนีย์ ทาวเวอร์

รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและนันทนาการตอบปัญหาสุขภาพระดับ ม.ต้น
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
                         นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
                                    เด็กหญิงศศินิภา  ทองมวล   ม.3/16
                                    เด็กหญิงปิยวรรณ  สินชู        ม.3/16
                         ครูผู้ควบคุมดูแล
                                    นายกมลวิช  นนทสินรฐา และ นายปราโมท  มารักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top