HOT NEWS


พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอำนาจเจริญ


ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
ครูศลิมาศ  อุปริวงศ์
ครูศศอร  ดาวทอง
ครูปวีณอร  นิธิยานันท์ 
ครูพรรณี  กมลฤกษ์
ครูมณทิพา  พรมทา  
ครูสมบูรณ์  ประเสริฐไทยเจริญ
ครูประสิทธิ์  มานะพิมพ์
แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top