head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

18 ก.ย. 2557

ประชุมคณะการการมุลนิธิครูเปลี่ยนและศิษย์เก่าโรงเรียนอำนาจเจริิญ

คณะกรรมการมูลนิธิครูเปลี่ยนและศิษย์เก่าอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก (ห้องธุรการ) โรงเรียนอำนาจเจริญ

วาระการประชุม
วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณษ
   2.1 เรื่องส่งมอบตำแหน่งประธานคนเก่า (นายสมนึก มีทอง) แก่ประธานคนใหม่ (นายแพทย์ไชยพร ทองประเสริฐ) โดยมีสักขีพยานคือ ผู้บริหารโรงเรียนอำนาจเจริญ และกรรมการชุดใหม่
   2.2 เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่อย่างเป็นทางการและเสนอเรื่องกรรมการชุดเดิมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามูลนิธิ
   2.3 เรื่องอื่น ๆ

รายชื่อกรรมการชุดใหม่
1. นายแพทย์ไชยพร ทองประเสริฐ
2. นายวิชัย บุญเสริฐ
3. นายสุรพันธ์  ตั้งสกุล
4. นางสาวศุลีมาศ อุปริวงศ์
5. นางพยอม วันสุดล
6. นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
7. นางสาวเพชรศรี  บุญสุภาพ
8. นางสาวศรินยา สาระบัว
9. นางสุภาภรณ์ สุวรรณหาญ
10. นางพรรณิภา อภัยพันธ์
11. นางอรศรี วิริยะกุล
12. นางจิตนิภา  เกตุนวม
13. นางทิพย์เพ็ญพักตร์ นนทสินรฐา
14. นางสาวสำเร็จ อาจธขันธ์
15. นางเทวี ลันดา
16. นางอุทัยวรรณ นันทจักร์
17. นางสาวอัญชลี มีสุข
18. นางรสสุคนธ์ เศรษฐ์วิชัย
19. คุณครูวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
20. คุณครูวรัชยา กาญจนาภา


imageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่
คุณครูอุทัยวรรณ , คุณครูจิรัชยา , คุณครูสำเร็จ อาจธะขันธ์ , คุณครูพรรณิภา , คุณครูเพชรศรี , คุณครูเทวี  ซึ่งทุกท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิชุดใหม่  เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ครับ

มีการส่งมอบตำแหน่งประธานคนเดิมคือคุณพ่อสมนึก แก่ประธานคนใหม่ คือนายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ โดยมี ท่านรองทวี ชัยปัญญาเป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *