HOT NEWS


โครงร่างองค์กรโรงเรียนอำนาจเจริญเชิญครูโรงเรียนอำนาจเจริญศึกษาโครงร่างองค์กรโรงเรียนอำนาจเจริญ  เตรียมให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  วันที่  8  กันยายน  2557

1 ความคิดเห็น:

ขออนุญาตสอบถามกำหนดการในวันที่ 8 กันยายน 2557 (ชิญครูโรงเรียนอำนาจเจริญศึกษาโครงร่างองค์กรโรงเรียนอำนาจเจริญ เตรียมให้ข้อมูลคณะกรรมการติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 8 กันยายน 2557 - See more at: http://www.anc.ac.th/2014/09/blog-post_3.html#comment-form)

ตอบ

โพสต์ความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

อัลบัมรูปภาพกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................


คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
โรงเรียนมัธยมในอำนาจเจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright โรงเรียนอำนาจเจริญ
Back To Top