head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

5 ก.พ. 2557

ประชาสัมพันธ์ค่าย HYPERCUBE ครั้งที่ 23


ถึงนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ และนักเรียนทั่วไป...
หากใครสนใจจะสมัครเข้าค่าย..ให้ติดต่อครูดำรง(ฝ่ายแนะแนว)ที่ห้องแนะแนว อาคาร 6 ด่วนสุดๆ..ทางโรงเรียนจะได้หางบประมาณสนับสนุนให้ด้วย..
รายละเอียดโครงการดูด่านล่างจ้า...
เปิดรับสมัครแล้ว กับค่าย HYPERCUBE ครั้งที่ 23!!
ค่าย HYPERCUBE เป็นค่ายที่จัดขึ้นสำหรับน้อง ม.ปลายทุกคน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเปิดโลกกว้างให้กับน้องๆ
สำหรับครั้งนี้ ค่าย HYPERCUBE XXIII ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ธีม “กด Reset แล้ว Get start!” ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานใหม่ให้กับน้องๆ นั่นเอง!
เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับติดตามข่าวสารของค่ายHYPERCUBE น้องๆสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ค่ายได้ที่นี่เลยจ้า!

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *