head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

1 ส.ค. 2556

สาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

clip_image002

กราบเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ที่เคารพทุกท่านครับ
ฟ้า - เหลือง ของเรากำลังมีอายุ 62 ปี จากวันแรก 12 มิถุนายน พ.ศ.2594 ขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำลังเตรียมฉลอง 20 ปี ของจังหวัดอำนาจเจริญ ก็แสดงว่าเราเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดครบ 20 ปี เหมือนกัน เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นทุกศูนย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ เราภูมิใจที่โรงเรียนอำนาจเจริญผ่านการประเมินจาก สมศ. ในรอบ 3 (พ.ศ.2554 - 2558) ในระดับดี ยังความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราทุกคน เรามีศิษย์เก่าที่จบออกมานำประโยชน์แก่ชาวอำนาจเจริญ และ แก่ประเทศมากมายและก็ยังมีสิ่งที่เราต้องตระหนักร่วมกันคือ ทำอย่างไรห้วงเวลาในการติด 0,ร, มส ของลูกๆจะสิ้นที่สุด คือ ติด 0,ร,มส ได้แต่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการปีนี้เรามีผู้ที่คุณูปการต่อโรงเรียนอำนาจเจริญเกษียณอายุราชการถึง 5 ท่านซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราขอบคุณและเสียดายความรู้ความสามารถของทุกท่านซึ่งไม่ได้แก่ตามอายุเลย เรากำลังจะร่วมกันสร้าง “นวัตกรรมใหม่ทางการบริหาร” โดยเชิญท่านกลับมาเป็นคลังสมองอาสาพัฒนา ฟ้า-เหลือง” โครงการนี้ขออนุญาตดำเนินการดำริ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรงค์ ฉายแสง ที่จะเลื่อนเวลาเกษียณอายุราชการออกไปเป็น 65 หรือ 70 ปี แต่ “ฟ้า – เหลือง model” ให้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญตามปกติ (โรงเรียนก็เป็นคนเบิกเงินบำนาญให้อยู่แล้วเพราะเราเป็นหน่วยเบิกตรงเอง) แต่โรงเรียนจะมีเงินสวัสดิการจ้าง (ขอร้องให้รับ) ให้ท่านพี่กรุณาอาสาสมัคร ได้รับเงินบำนาญ + เงินสวัสดิการแจ้งใกล้เคียงกับเงินเดือนเดิม แถมสอนต่อได้เลยในเดือนตุลาคม ไม่ต้องหาอัตราจ้างใหม่ ซึ่งหายากมาก และ เราไม่ค่อยมั่นใจในคุณภาพเท่าคนเก่า + เก๋า ของเราจริงมั่งครับ

.........นี้คือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการขาดครู ช่วงนี้ (สิงหาคม) ลูกๆ ม.6 กำลังสมัครสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อื่นๆ ที่ผ่านมาลูกๆม.6 จะสอบได้จากรับตรงประมาณ 80-90% ของ ม.6 ทั้งหมด คุณครูประจำวิชา ครูแนะแนว และทุกส่วนต้องกระตุ้นให้ลูกๆของเราตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาด เพราะต้องสมัครด้วยตัวเองทาง internet สมัครสอบ gat-pat ด้วยตัวเองแล้วจ่ายเงินเองผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ใกล้บ้านด้วยตัวเองถ้าพลาดแล้วพลาดเลยคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองอย่าลืมให้กำลังใจลูกๆนะครับ เพื่อความสำเร็จของลูกๆและความภาคภูมิใจร่วมกัน

clip_image002

 

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *