ss

head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

21 ส.ค. 2556

อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่)


อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

   อัพเดทล่าสุด!!! 19 ส.ค. 2556 อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

         >> ล่าสุด!!! สอท. ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน แผ่นพับองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions 2557 แล้ว!!!  คลิกที่นี่   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  20% PAT2 30%


พยาบาลศาสตร์ อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%

ทันตแพทยศาสตร์  อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน

เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%

ใหม่ GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT1 10% PAT2 20%


เภสัชศาสตร์

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT2 40%


   กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%


เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 20% PAT2 20%


   กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์   
 
GPAX 20% ONET 30% 
GAT  15% PAT2 15% PAT3 20%


   กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์   

GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT4 40%


   กลุ่มเกษตรศาสตร์   

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT1 10% PAT2 30%


   กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์  

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
  

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  30% PAT1 20%


การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% 
GAT  50%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  40% PAT7 10%


   กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา   

รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  10% PAT5 20% PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1วิชา) 20%


   กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์   

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

GPAX 20% ONET 30% 
GAT  10% PAT4 หรือ PAT6 40%
   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์  GPAX 20% ONET 30% 
GAT  30% PAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX 20% ONET 30% GAT  50% 
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT7 20%


   บทความที่เกี่ยวข้อง  

         >> ปฏิทินการคัดเลือกฯ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (อย่างเป็นทางการ) อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน
         >> ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT 7 วิชาสามัญ ONET ประจำปีการศึกษา 2557 อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแน   พี่โดม #แนะน้อง   


         >> องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 ที่เปลี่ยนจากเดิม มี 2 กลุ่ม คือ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

         >> อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคะแนนแอมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปกำหนดองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย ขอให้น้องๆติดตามข้อมูลได้จาก ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง
         >> น้องๆที่รู้ข่าวนี้แล้ว อย่าลืมแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆ และคุณครูแนะแนว นะจ้ะ จะได้เตรียมตัวกันได้ทันนะ

Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (421) กลุ่มวิชาการ (157) โสตทัศนศึกษา (88) กลุ่มไอซีที (67) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (42) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มงานพัสดุ (28) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (24) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (18) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (13) ดีเด่น (13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12) ผู้บริหารโรงเรียน (12) ฝ่ายแนะแนว (12) ข่าวทั่วไป (11) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) youtube (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (7) เผยแพร่ผลงาน (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (6) กิจกรรมยุวกาชาด (5) กิจกรรมรักษาดินแดน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) งานทะเบียนนักเรียน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) งานพยาบาล (1) งานห้องสมุด (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *