head

277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

13 ม.ค. 2559

โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง "โรงอาหารธารน้ำใจ"


โครงการระดมทุน เพื่อสร้าง  "โรงอาหารธารน้ำใจ"
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

                ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งสิ้น 4,305 คน ทำให้โรงอาหารของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งสร้างโดยการระดมทุนจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในปี พศ. 2543 ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ถึงแม้ว่า โรงเรียนจะบริหารโดยการให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน 2 รอบ คือระหว่างเวลา 11.00-11.50 และ 11.50-12.40 ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้โรงอาหารของนักเรียน
                ดังนั้น ในการประชุมครู-บุคลากร รวมถึง นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ มีมติให้มีการก่อสร้างโรงอาหารแห่งที่ 2 ของโรงเรียน ใช้ชื่อว่า "โรงอาหาร ธารน้ำใจ" โดยมีกิจกรรมในการระดมทุนเป็น 3 กิจกรรม คือ

                กิจกรรมที่ 1  การระดมทุนจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยจัดทำเป็นผ้าป่าการศึกษา กำหนดทอดถวายผ้าป่าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

                กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดทำผ้าป่าการศึกษาระดมทุนจากคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนอำนาจเจริญ และชุมชน ในงาน "คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าเหลือง" โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 
                กิจกรรมที่ 3 เป็นการระดมทุนจากนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
              
                ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ จากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนาจเจริญ ชุมชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้าง "โรงอาหาร ธารน้ำใจ" ของโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยบริจาคได้ที่ นางลองศลป์   ต้องสู้ หัวหน้างานการเงินโรงเรียนอำนาจเจริญ หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุด้านล่าง

                 ด้วยจิตอันเป็นกุศลของท่านที่มีจิตเมตตาบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโรงอาหารธารน้ำใจ ในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจาก ปวงภัยอันตรายทั้งหมด ทั้งสิ้น เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ และบารมี ตลอดปี 2559 และตลอดกาลนาน เทอญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุน สร้างโรงอาหารในครั้งนี้ 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี "ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอำนาจเจริญ"
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-0-30695-8


หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว รบกวนถ่ายรูปหลักฐาน 
ส่งผ่านทางกลุ่ม Line ผ้าป่าโรงเรียนอำนาจเจริญ (ลิงค์ด้านล่าง)

http://line.me/R/ti/g/i-6v-fdG_x (เฉพาะมือถือหรือแท็บเล็ต)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line กลุ่มนี้นะคะ


แปลนโรงเอาหารใหม่..

รายนามผู้บริจาค  (คลิกดูแบบเต็มจอภาพ)


Share This!


กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

อัลบัมล่าสุด

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

E-Service โรงเรียนอำนาจเจริญ

ความคิดเห็นล่าสุด


ข่าว/กิจกรรม แยกตามกลุ่ม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (494) โสตทัศนศึกษา (165) กลุ่มวิชาการ (157) กลุ่มไอซีที (81) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (47) กลุ่มกิจการนักเรียน (46) กลุ่มงานพัสดุ (32) กลุ่มงานธุรการ (29) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (25) youtube (22) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (20) แนะนำบุคลากร (19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (16) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา (15) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (14) ผู้บริหารโรงเรียน (14) ดีเด่น (13) ฝ่ายแนะแนว (13) ข่าวทั่วไป (11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (9) กิจกรรมรักษาดินแดน (9) ประวัติโรงเรียน (9) News (8) บริหารบุคคลและงบประมาณ (8) เผยแพร่ผลงาน (8) กิจกรรมยุวกาชาด (7) งานทะเบียนนักเรียน (5) แนะนำผู้บริหาร (5) กลุ่มสาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาฯ (3) ศิษย์เก่า (3) แบบประเมิน (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี (2) งานพยาบาล (2) งานห้องสมุด (2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (2) รายงานการประชุม (2) ลูกเสือ (2) Facebookpages (1) IFTTT (1) ครูพิเศษโรงเรียนอำนาจเจริญ (1) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (1)

Socail Media Connect

Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *